top of page

Informacje o wizie do Turcji

Wjazd obywateli polskich do Turcji jest możliwy wyłącznie na podstawie ważnego paszportu oraz wizy.

 

Wymagane dokumenty do wizy:

  • skan paszportu

  • imiona i nazwiska rodziców

Łączny koszt pośrednictwa i wizy turystycznej:

 

  • 190 PLN /os.

 

UWAGI !!!                  

  1. Posiadacze paszportów tymczasowych nie mogą nabyć wizy w systemie E-visa ani na granicy. Muszą uzyskać ją w tureckiej placówce konsularnej!

  2. Przy przekroczeniu granicy osoba wjeżdżająca może zostać poproszona o przedłożenie ważnego ubezpieczenia medycznego bądź dowodu posiadania środków utrzymania.

  3. Nie ma możliwości wjazdu do Turcji za okazaniem dowodu osobistego.

  4. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MSZ Turcji paszport powinien spełniać następujące warunki, aby została wydana wiza turecka:

  • paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od momentu wjazdu do Turcji

  • dokument posiada co najmniej jedną wolną stronę, w celu umieszczenia na niej wizy.                       

  • brak wolnej strony w paszporcie powoduje automatyczną odmowę wjazdu do Turcji!

 

 

Wymagane dokumenty prześlij e-mailem na adres:

 

wizowanie@konsorcjum.com.pl

Więcej praktycznych informacji o Turcji:

http://rezerwujwakacje.com.pl/pl/przewodnik/turcja

bottom of page