top of page

 

Informacje o wizie do Chin

Od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku, obywatele Polski mogą wjeżdżać do Chin

bez wizy  do 15 dni w celach turystycznych, biznesowych, rodzinnych lub tranzytowych.

Pośredniczymy w wyrabianiu wizy turystycznej do Chin. Istnieje także możliwość uzyskania za naszym pośrednictwem wizy biznesowej na zapytanie.

Wymagane dokumenty do wizy turystycznej do Chin:

 • zdjęcie w formie elektronicznej do umieszczenia w formularzu,

 • 2 zdjęcia papierowe do paszportu 33mm x 48mm, uszy widoczne,

 • wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz wizowy

 • rezerwacja lotnicza i hotelowa lub zaproszenie

 • w przypadku pośrednictwa także list w którym wymieniamy powód osobistej wizyty w ambasadzie

       oraz nazwę podmiotu, któremu zlecamy pośrednictwo

 • program podróży z  adresami hoteli (pełny adres) /rezerwacja hotelu

 • ksero strony ze zdjęciem z paszportu

 • paszport ważny min. 7 miesięcy od daty planowanego powrotu z minimum dwoma pustymi

      stronami jedna po drugiej (nie na tej samej kartce, tylko obok siebie po otworzeniu paszportu)

Czas oczekiwania:

 • 1 tydzień – tryb zwykły

 • 3 dni robocze ambasady

Opłata za pośrednictwo

   250 zł

Opłata za wizę 

  382 zł

​Opłata za wysyłkę zwrotną dokumentów kurierem (wnoszona w Centrum Wizowym)

    50 zł

UWAGI !!!

 1. Nie ma możliwości odebrania paszportu we wcześniejszym terminie po uprzednim jego złożeniu w trybie zwykłym.

 2. Ponowne aplikowanie oznacza powtórną opłatą wizową.

 3. Paszport musi mieć wolnych co najmniej 3 kartki  (muszą być obok siebie), aby wiza  mogła zostać wklejona do paszportu.

 4. Nie wolno posiadać wiz, stempli z państw Afryki Zachodniej i Środkowej z ostatnich 3 miesięcy w paszporcie.

 5. Prosimy o informację o wszelkich wcześniejszych planowanych podróżach, przed wjazdem do Chin.

 6. Wiza wydawana jest na 30 dni.

Wymagania dotyczące zdjęć:

zdjęcie papierowe - paszportowe, wymiary 33 * 48 mm na wprost na białym tle

zdjęcie elektroniczne - plik jpg o wielkości 40-120 KB o wymiarach od 354 pixele (szer) * 472 pixele (wys) do 420*560 pixeli

dodatkowe bardziej szczegółowe wymagania co do zdjęć przesyłamy na życzenie

procedura wizowa:

Po przesłaniu do nasz na adres wizowanie@konsorcjum.com.pl formularza, skanu paszportu i zdjęcia w postaci elektronicznej oraz potwierdzenia rezerwacji lotniczej i hotelowej otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia dokumentów i informację o sposobie zapłaty.

Po przygotowaniu dokumentów w elektronicznym systemie wizowym prześlemy wniosek wizowy do ostatecznej weryfikacji poprawności. Po potwierdzeniu poprawności wprowadzimy wniosek do systemu wizowego i w porozumieniu z Państwem ustalimy termin wizyty w centrum wizowym.
Podpisany oryginał wniosku wraz z paszportem, zdjęciami papierowymi i pozostałymi dokumentami należy zabrać ze sobą na spotkanie w Centrum Wizowym.

Więcej praktycznych informacji o Chinach:

http://rezerwujwakacje.com.pl/pl/przewodnik/chiny

 

 
bottom of page