top of page

Informacje o wizie do Australii

Obywatele polscy wybierający się na wakacje do Australii na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, zobowiązani są do posiadania wizy, o którą aplikować można poprzez naszą platformę. Potwierdzenie uzyskania wizy otrzymuje się poprzez e-mail. Paszport musi być ważny na cały okres pobytu w Australii, ale nie krócej niż 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty do wizy:

  • wypełniony wniosek

  • skan paszportu

Formularz do wizy australijskiej e-Visitor (e651):

  • bezpłatnie

 

Koszt pośrednictwa:

  • 100 PLN /os.

 

Czas oczekiwania:

  • 1-7 dni roboczych

 

Ważność wizy:

  • 1 rok, wielokrotnego wjazdu

  • maksymalnie do 90 dni jednostajnego pobytu

Wymagane dokumenty prześlij e-mailem na adres:

 

wizowanie@konsorcjum.com.pl

Więcej praktycznych informacji o Australii:

http://rezerwujwakacje.com.pl/pl/przewodnik/australia

bottom of page