top of page

Informacje o wizie do Tajlandii

Turystów polskich uprawnia do wjazdu i pobytu na terenie Tajlandii paszport. Obywatele Polski odbywający podróż do Tajlandii w celach turystycznych nie muszą posiadać wizy. Polscy turyści wjeżdżający do Tajlandii lotniczym przejściem granicznym zwolnieni są z obowiązku wizowego przy pobycie liczącym do 30 dni, natomiast Polacy przekraczający lądową granicę z Tajlandią (Malezja, Kambodża, Laos) nie muszą posiadać wizy, jeśli ich wakacje w Tajlandii nie przekraczają 15 dni. Podczas przekraczania granicy do paszportu wbijana jest pieczątka wjazdowa uprawniająca do pobytu w Tajlandii przez odpowiednio 30 albo 15 dni. W przypadku podróży do Tajlandii o innym charakterze niż turystyczny lub wizyt turystycznych przekraczających okres 30 dni konieczne jest ubieganie się o wizę w przedstawicielstwie dyplomatycznym Tajlandii.

 

Wymagane dokumenty do wizy powyżej 30 dni pobytu:

 • paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu

 • wypełniony wniosek wizowy

 • zdjęcie paszportowe 3,5 cm x 4,5 cm

 • rezerwacja lotnicza (bilety potwierdzające opuszczenie terytorium Tajlandii w ciągu 30 dni)

 • rezerwacja hotelu lub innych dowodów rezerwacji zakwaterowania

 • kopia wyciągu bankowego z ostatnich 3 miesięcy, potwierdzającego posiadanie środków finansowych  min. 20.000 zł bądź dokument wydany przez bank (w języku angielskim)*

 • zaświadczenie o zatrudnieniu (w języku angielskim) *

 

Urzędnik Konsularny zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów, jak uzna to za konieczne.

* dodatkowe wymagania, które należy spełnić ubiegając się o wizę turystyczną wielokrotną

Koszt wizy:

 • jednokrotna - 120 PLN /os. (ważna 3 miesiące od daty wydania)

 • wielokrotna - 600 PLN/os.(ważna 6 miesięcy od daty wydania)

 

Koszt pośrednictwa:

 • 110 PLN /os.

 • 30 PLN - przesyłka kurierska

 

UWAGI!

Podróżni przybywający do Tajlandii na podstawie wizy turystycznej mogą pozostać na terenie

Królestwa przez okres nie dłuższy niż 30 lub 60 dni od daty wjazdu. Obywatele państw wymienionych na liście krajów zwolnionych od obowiązku posiadania wizy turystycznej lub z którymi Tajlandia posiada podpisane dwustronne porozumienia o ruchu bezwizowym mogą pozostać na terenie Królestwa przez okres nie dłuższy niż 60 dni. Obywatele pozostałych państw, mogą pozostać na terenie Królestwa przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

 

Wymagane dokumenty prześlij na adres:

ul. Koszykowa 53

00-659 Warszawa

+48 22 622 82 96

+48 22 622 51 95

wizowanie@konsorcjum.com.pl

Więcej praktycznych informacji o Tajlandii:

http://rezerwujwakacje.com.pl/pl/przewodnik/tajlandia

bottom of page