top of page

Informacje o wizie do Wietnamu

WIZA TURYSTYCZNA ON-LINE

Wymagane dokumenty do wizy on-line do Wietnamu:

 • skan paszportu (ważny min. 6 miesięcy dłużej niż okres ważności wizy)

 • zdjęcie paszportowe (na wprost, JPG)

 • informacje dot. adresu pobytu w Wietnamie (pełen adres i prowincja)

 • informacje dot. długości pobytu

 • plan podróży

 

Cena wizy wraz kosztem pośrednictwa:

 • 230 zł /os - wiza jednokrotnego wjazdu do 30 dni

 

Czas oczekiwania:

 • ok 3 dni roboczych

Uwagi!
1. Po wylądowaniu w Wietnamie z potwierdzeniem wizy on-line można się udać bezpośrednio do kontroli paszportowej.

 

 

Wymagane dokumenty prześlij na adres:

 

ul. Koszykowa 53

00-659 Warszawa

+48 22 622 82 96

+48 22 622 51 95

e-mail: wizowanie@konsorcjum.com.pl

Więcej praktycznych informacji o Wietnamie:

http://rezerwujwakacje.com.pl/pl/przewodnik/wietnam

WIZA TURYSTYCZNA

Wymagane dokumenty do wizy do Wietnamu:

 • paszport (ważny min. 6 miesięcy dłużej niż okres ważności wizy)

 • czytelnie wypełniony i podpisany wniosek wizowy

 • 1x fotografia kolorowa

 • rezerwacja lotnicza

 

Cena wizy:

 • 250 PLN/os. - jednokrotna do 30 dni

 • 300 PLN/os. - wielokrotna do 30 dni

 

Koszt pośrednictwa:

 • 120 PLN/os.– pośrednictwo wizowe

 • 30 PLN - koszt przesyłki kurierskiej

 

Czas oczekiwania:

 • wiza jednokrotna do 2 tygodni – 1 dzień roboczy

 • wiza jednokrotna i wielokrotna – 1 tydzień

 

Uwagi!

 1. Wiza ważna jest na podane dni we wniosku.

 2. Proszę o informację o wszelkich wcześniejszych planowanych podróżach przed wjazdem

       do Wietnamu.
 

W przypadku wizy biznesowej:

 1. Potrzebne jest zaproszenie od firmy w Wietnamie - powinno zawierać:

 • cel wizyty

 • prośbę do Ambasady o wydanie wizy biznesowej

 • dane aplikanta

 • daty w których ma nastąpić wizyta

 

*Zgłoszenie musi   zostać przesłanie przez wietnamską firmę do tamtejszego MSZ, a MSZ w Wietnamie przesyła zgłoszenie do Ambasady Wietnamu w Warszawie. Bez takiego zgłoszenia wiza biznesowa nie zostanie przyznana.

bottom of page