top of page

Informacje o wizie do Rosji
pośrednictwo wizowe do Rosji wstrzymane

Wymagane dokumenty do wizy:

 • paszport ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji

 • wypełniony wniosek wizowy

 • jedno zdjęcie, rozmiar 3,5 x 4,5 cm; kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe; wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle; nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej; zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii (ok.3 cm); przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami.

 • potwierdzenie przyjęcia turysty przez rosyjską organizację, prowadzącą działalność turystyczną,informacje o której zawarte są w Federalnym Rejestrze firm turystycznych

  Zaproszenie od rosyjskiej instytucji musi być sporządzone na druku organizacji i zawierać następujące dane:

 • nazwę instytucji, stowarzyszenia, organizacji, itp.

 • adres prawny

 • NIP

 • cel wjazdu cudzoziemca do Rosji

 • podpis osoby uprawnionej

 • Reference number / visa reference number (w przypadku instytucji turystycznej)

 • dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia)

 • termin pobytu

 • ilość wjazdów

 • ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem 30 000 € - ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.

      Polisa ubezpieczeniowa powinna zawierać:

 • datę zawarcia umowy

 • numer polisy

 • nazwisko, imię ubezpieczonego

 • dane ubezpieczyciela

 • termin ważności polisy powinien obejmować cały okres pobytu na terytorium Rosji w przypadku uzyskania wizy jednokrotnej lub dwukrotnej oraz okres pobytu na pierwszy     wjazd w przypadku otrzymania wizy wielokrotnej

 • wykaz usług medycznych i medyczno-transportowych, włącznie z repatriacją zwłok

 • zakres terytorialny ubezpieczenia - cały świat lub Federacja Rosyjska, Europa włącznie z Rosją

 • podpis ubezpieczyciela

 

Łączny koszt wizy turystycznej i pośrednictwa:

 • 380 PLN/os.

 

Dodatkowe koszty

 • 25 PLN - koszt przesyłki kurierskiej (odesłanie paszportu z wizą)

Czas oczekiwania:

 • 7-10 dni roboczych

UWAGI!

1. W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie
terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.

 

Wymagane dokumenty prześlij na adres:

ul. Koszykowa 53

00-659 Warszawa

+48 22 622 82 96

+48 22 622 51 95

wizowanie@konsorcjum.com.pl

bottom of page